Privacy policy

Snel naar de juiste informatie

Qusito, gevestigd aan Molenveldstraat 90, 6001HL te Weert, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://qusito.nl
Molenveldstraat 90
6001HL
Weert
Nederland

Jules Kreutzer is de Functionaris Gegevensbescherming van Qusito. Hij is te bereiken via [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken
Qusito verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Qusito verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Qusito analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Qusito neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Qusito) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Qusito bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt tot je jouw Qusito account sluit. De reden dat wij deze gegevens bewaren is om een correct werking van jouw Qusito account te kunnen faciliteren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Qusito verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Qusito blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Qusito gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Qusito gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

CookieNaamFunctieBewaartermijn
__hsscHubSpotBijhouden van HubSpot sessies. Deze cookie wordt onder andere gebruikt om te controleren wanneer de gegevens van __hsts moeten worden bijgewerkt.30 minuten
__hssrcHubSpotDeze cookie wordt gebruikt om te controleren of jouw browser opnieuw is opgestart tussen de vorige keer dat je qusito.nl bezocht, mocht dit van toepassing zijn.Verloopt bij einde sessie
__hstcHubSpotBijhouden van je gedrag op *.qusito.nl.13 maanden
_gaGoogle AnalyticsHerkennen van unieke gebruikers op qusito.nl.2 jaar
_gat_gtag_*Google AnalyticsBeperken van het aantal verzoeken die naar Google Analytics kunnen worden verstuurd.1 minuut
_gidGoogle AnalyticsHerkennen van unieke gebruikers op qusito.nl.24 uur
_hjAbsoluteSessionInProgressHotjarDetecteren van de eerste pagina weergave van een gebruiker per sessie.30 minuten
_hjidHotjarBijhouden van Hotjar sessies van unieke gebruikers.1 jaar
_hjIncludedInPageviewSampleHotjarDetecteren of de sessie gegevens worden gebruikt bij het opbouwen van een globale overzichten in Hotjar30 minuten
hubspotutkHubSpotBijhouden van jouw identiteit zodat medewerkers van Qusito kunnen zien wat jouw vorige contact momenten met ons zijn geweest, bijvoorbeeld via chat of door een contact formulier in te vullen.13 maanden
messagesUtkHubSpotBijhouden van jouw gebruik met de oranje chatknop en identiteit zodat medewerkers van Qusito kunnen zien wat jouw vorige contact momenten met ons zijn geweest, bijvoorbeeld via chat of door een contact formulier in te vullen.13 maanden
__qusito_tokenQusitoToken voor het faciliteren van authenticatie met de systemen van Qusito7 dagen of einde sessie
__qusito_current_userQusitoQusito account gegevens die gebruikt worden voor een correct en snelle werking op platform.qusito.nl7 dagen of einde sessie
cookie_notice_acceptedQusitoDeze cookie geeft aan of je akkoord bent gegaan met onze Privacy Policy3 maanden
_fbpFacebookHerkennen van unieke gebruikers op qusito.nl en het bijhouden van je gedrag op qusito.nl7 dagen

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw Qusito account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Qusito zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Qusito wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Qusito neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]. Qusito heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres; het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.